Std 6 Science Chapter 7 Mcq Quiz Gujarati (ધોરણ 6 વિજ્ઞાન Quiz)

Std 6 Science Chapter 7 Mcq Quiz Gujarati
Std 6 Science Chapter 7 Mcq Quiz Gujarati

Std 6 Science Chapter 7 Mcq Quiz Gujarati, ધોરણ 6 વિજ્ઞાન Quiz, ધોરણ 6 વિજ્ઞાન પાઠ 7 Mcq Online Test, Std 6 Science Chapter 7 Mcq Quiz, Std 6 Science Chapter 7 Mcq Test, Std 6 Science Chapter 7 Mcq Question, Std 6 Science Chapter 7 Mcq Online Test.

Std 6 Science Chapter 7 Mcq Quiz Gujarati

ધોરણ :6
વિષય :વિજ્ઞાન
એકમ : 7ગતિ અને અંતરનું માપન
MCQ :50
પાસ થવાની ટકાવારી :35%
Std 6 Science Chapter 7 Mcq Quiz Gujarati
0%
0

Best of Luck

Thank You


Created on By 6efaaf22421bc8768a39281e5bf73f1c?s=32&r=ggkmcqquiz

ધોરણ : 6 વિજ્ઞાન એકમ : 7 MCQ QUIZ

એકમ : 7. ગતિ અને અંતરનું માપન

MCQ : 50

1 / 50

1. ઘડિયાળના કાંટાનું ફરવું એ કઇ ગતિ છે?

2 / 50

2. બંદૂકમાંથી છૂટેલી ગોળીની ગતિ એ ગતિનો ક્યો પ્રકાર છે?

3 / 50

3. દરજીના સિલાઇ મશીનમાં રહેલી સોયની ગતિ એ કયા પ્રકારની ગતિ છે?

4 / 50

4. સુપરસોનિક વિમાન એટલે શું?

5 / 50

5. નીચેના પૈકી લંબાઇનો સૌથી નાનો એકમ ક્યો છે?

6 / 50

6. નીચે દર્શાવેલ આકૃતિમાં પેન્સિલનું સાચું માપ ક્યું છે?

Picture2

7 / 50

7. હિંચકો ખાતાં બાળકની ગતિ કઇ ગતિ છે?

8 / 50

8. મુક્ત પતન કરતો પથ્થર એ ગતિનો ક્યો પ્રકાર છે?

9 / 50

9. નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન અંતર સાથે સંબંધિત નથી?

10 / 50

10. માપન માટેની આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રણાલીને ટૂંકમાં શું કહે છે?

11 / 50

11. નીચેનામાંથી શું ગતિશીલ છે?

12 / 50

12. કોઇ નિશ્ચિત સમયના અંતરાલ પર પુનરાવર્તિત થતી ગતિને કઇ ગતિ કહે છે?

13 / 50

13. સાઇકલના પૈડાની ગતિ કેવી ગતિ છે?

14 / 50

14. મોટા અંતરો માપવા માટે ક્યા એકમનો ઉપયોગ થાય છે?

15 / 50

15. એક ફ્લેટની ઊંચાઇ 75 મીટર છે, તો ફ્લેટની ઊંચાઇ સેમીમાં કેટલી થાય?

16 / 50

16. ચીંચવામાં બેઠેલા બાળકોની ગતિ કેવી ગતિ છે?

17 / 50

17. પ્રકાશના કિરણોની ગતિ......... ગતિ છે.

18 / 50

18. નીચેનામાંથી શું સાચું છે?

19 / 50

19. કઇ શોધ થયા પછી ચંદ્ર અને મંગળ પર જવું શક્ય બન્યું?

20 / 50

20. સેન્ટીમીટર કરતાં નાનો એકમ ક્યો છે?

21 / 50

21. ગિટાર વગાડતા તારની ગતિ કઇ ગતિ છે?

22 / 50

22. બે શહેરો વચ્ચેનું અંતર 21 કિમી છે, તેને મીટરમાં ફેરવતાં કેટલું અંતર થાય?

23 / 50

23. નીચેના પૈકી લંબાઇનો સૌથી મોટો એકમ ક્યો છે?

24 / 50

24. પાણીમાં પરિવહન કરવા માટે નીચેનામાંથી કોનો ઉપયોગ થતો નથી?

25 / 50

25. હવામાં પરિવહન કરવા માટે ઉપયોગમાં આવતાં સાધનો ક્યાં છે?

26 / 50

26. ૧૯ મી સદીની શરૂઆત સુધી લોકો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે શાનો ઉપયોગ કરતા હતા?

27 / 50

27. કઇ શોધ 20મી સદીની શોધ નથી?

28 / 50

28. જમીન પર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે નીચેનામાંથી કોનો ઉપયોગ થઇ શકતો નથી?

29 / 50

29. ઇ.સ. 1790 માં ફ્રેન્ચે માપનની ચોક્કસ રીત બનાવી તેને કઇ પદ્ધતિ કહે છે?

30 / 50

30. 10 મીટર =............. સેમી થાય.

31 / 50

31. નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન સાચું છે?

32 / 50

32. તમારા ઘરથી તમારા મિત્રનું ઘર 2.1 કિમી પર છે, જો તમારા ઘરથી શાળા વચ્ચેનું અંતર 4.5 કિમી હોય તો, તમારા મિત્રનું ઘર અને શાળા વચ્ચેનું અંતર કેટલું થાય?

33 / 50

33. કઇ શોધને કારણે વાહન વ્યવહારમાં ક્રાન્તિ આવી?

34 / 50

34. નીચેનામાંથી ક્યું ઉદાહરણ વર્તુળાકાર ગતિનું છે?

35 / 50

35. વર્તુળાકાર ગતિમાં ગતિ કરતી વસ્તુનું કોઇ નિયત બિંદુથી અંતર કેવું હોય છે?

36 / 50

36. ઊડતાં પતંગિયાના પાંખની ગતિએ ગતિનો ક્યો પ્રકાર છે?

37 / 50

37. એક વ્યક્તિની ઊંચાઇ 1.72 મીટર છે, તો તેની ઊંચાઇ સેમીમાં કેટલી થાય?

38 / 50

38. 9250 મીટર =…………… કિલોમીટર

39 / 50

39. નીચેનામાંથી લંબાઇ માપવાનો સાચો એકમ ક્યો છે?

40 / 50

40. ટેબલની લંબાઇનું ચોક્કસ માપન કરવા શાનો ઉપયોગ કરી શકાય?

41 / 50

41. લંબાઇ માપવા નીચેનામાંથી ક્યા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે?

42 / 50

42. માપપટ્ટીની જાડાઇ ક્યા એકમમાં માપી શકાય?

43 / 50

43. અમદાવાદ શહેર અને બરોડા શહેર વચ્ચેનું અંતર માપવા ક્યા એકમનો ઉપયોગ કરી શકાય?

44 / 50

44. ધોરણ 6 ના દરેક બાળકના હાથની લંબાઇ કેટલી હશે?

45 / 50

45. વૃક્ષ પરથી નીચે પડતા ફળની ગતિ કઇ ગતિ છે?

46 / 50

46. તમારા વર્ગખંડનું ચોક્કસ માપન કરવા માપનના ક્યા એકમનો ઉપયોગ કરશો?

47 / 50

47. સીધી રેખામાં થતી ગતિને કેવી ગતિ કહે છે?

48 / 50

48. પ્રાચીન સમયમાં અંતર માપવા માટે શાનો ઉપયોગ થતો હતો?

49 / 50

49. નીચેનામાંથી ક્યો એકમ લંબાઇ માપનનો ચોક્કસ એકમ નથી?

50 / 50

50. નીચેનામાંથી ક્યું ઉદાહરણ આવર્ત ગતિનું નથી?

Your score is

The average score is 0%

0%

Also Play Quiz :

ધોરણ 6 વિજ્ઞાન એકમ : 6 MCQ Quiz

ધોરણ 6 વિજ્ઞાન એકમ : 8 MCQ Quiz

ધોરણ 6 વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 7 વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 8 વિજ્ઞાન Quiz
Std 6 Science Chapter 7 Mcq Quiz Gujarati

Leave a Reply