Std 8 Science Chapter 6 Mcq Quiz Gujarati (ધોરણ 8 વિજ્ઞાન Quiz)

Std 8 Science Chapter 6 Mcq Quiz Gujarati
Std 8 Science Chapter 6 Mcq Quiz Gujarati

Std 8 Science Chapter 6 Mcq Quiz Gujarati, ધોરણ 8 વિજ્ઞાન Quiz, ધોરણ 8 વિજ્ઞાન પાઠ 6 Mcq Online Test, Std 8 Science Chapter 6 Mcq Quiz, Std 8 Science Chapter 6 Mcq Test, Std 8 Science Chapter 6 Mcq Question, Std 8 Science Chapter 6 Mcq Online Test.

Std 8 Science Chapter 6 Mcq Quiz Gujarati

ધોરણ :8
વિષય :વિજ્ઞાન
એકમ : 6પ્રાણીઓમાં પ્રજનન
MCQ :45
પાસ થવાની ટકાવારી :35%
Std 8 Science Chapter 6 Mcq Quiz Gujarati
0%
7

Best of Luck

Thank You


Created on By 6efaaf22421bc8768a39281e5bf73f1c?s=32&r=ggkmcqquiz

ધોરણ 8 વિજ્ઞાન એકમ : 6 MCQ QUIZ

એકમ : 6. પ્રાણીઓમાં પ્રજનન

MCQ : 45

1 / 45

1. લિંગી પ્રજનન થવા માટે શું જરૂરી છે?

2 / 45

2. જે પ્રજનનમાં નર અને માદા જન્યુઓનું જોડાણ થતું હોય તે પ્રજનનને શું કહેવાય?

3 / 45

3. હાઇડ્રામાં એક કે તેથી વધુ ઉપસેલા ભાગ જેવી રચના જોવા મળે છે તેને શું કહેવાય?

4 / 45

4. આપેલ આકૃતિમાં નિર્દેશિત ભાગ કયો છે?

Picture5

5 / 45

5. પ્રાણીઓમાં પ્રજનનના પ્રકારો વિશે શું સાચું છે?

6 / 45

6. આકૃતિ શું સૂચવે છે?

Picture6

7 / 45

7. સજીવો દ્વારા પોતાના જેવો બીજો સજીવ ઉત્પન્ન કરવાની ક્રિયાને શું કહે છે?

8 / 45

8. નીચેનાં પૈકી કયા પ્રાણીમાં બાહ્ય ફલન જોવા મળતું નથી?

9 / 45

9. હાઇડ્રામાં કેવા પ્રકારનું પ્રજનન જોવા મળે છે?

10 / 45

10. માદાના શરીરની અંદર થતા ફલનને શું કહે છે?

11 / 45

11. IVF નું પૂરું નામ જણાવો.

12 / 45

12. સૌથી મોટો અંડકોષ કયા પ્રાણીનો છે?

13 / 45

13. નીચેના પૈકી કઈ રચના બહુકોષી છે?

14 / 45

14. નીચેનામાંથી શું સાચું નથી?

15 / 45

15. નીચે આપેલી આકૃતિમાં નિર્દેશિત ભાગ જણાવો.

Picture2 4

16 / 45

16. અમીબામાં કેવા પ્રકારે પ્રજનન થાય છે?

17 / 45

17. માદા પ્રજનનતંત્રના કયા ભાગમાં શિશુનો વિકાસ થાય છે?

18 / 45

18. નીચેનાં પૈકી પ્રજનનતંત્રનું કયું અંગ અલગ પડે છે?

19 / 45

19. નીચેનાં વિધાનો માટે શું કહી શકાય?

વિધાન - I ટેસ્ટટ્યુબ બેબી પદ્ધતિમાં બાળકનો વિકાસ ટેસ્ટટ્યુબમાં થાય છે.
વિધાન - II ટેસ્ટટ્યુબ બેબી પદ્ધતિમાં બાળકનો વિકાસ માતાના ગર્ભાશયમાં થાય છે.

20 / 45

20. ઇનવિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશનની જરૂર ક્યારે પડે છે?

21 / 45

21. ફલનના પરિણામે શાનું નિર્માણ થાય છે?

22 / 45

22. નીચેનાં વિધાનો માટે શું કહી શકાય?

વિધાન - I : સૌ પ્રથમ ઘેટાનું સફળતાપૂર્વક કલોનિંગ ઇયાન વિલ્મટને કર્યુ.
વિધાન – II : કલોનિંગ કરેલા ઘેટાનું મૃત્યુ હૃદયરોગના કારણે થયું.

23 / 45

23. નીચે પૈકી ફલનની રીતે અલગ પડતું પ્રાણી જણાવો.

24 / 45

24. ભ્રૂણની જે અવસ્થામાં બધાં જ શારીરિક અંગોની ઓળખ થઇ શકે છે તેને શું કહેવાય?

25 / 45

25. આપેલ ચિત્રોના આધારે દેડકાની અવસ્થાનો સાચો ક્રમ કયો છે?

Picture4

26 / 45

26. શુક્રપિંડમાં ઉત્પન્ન થતા નરજનન કોષને શું કહે છે?

27 / 45

27. દ્વિભાજન વિશે શું કહી શકાય નહિ?

28 / 45

28. નીચે આપેલી આકૃતિમાં નિર્દેશિત ભાગ જણાવો.

Picture3 3

29 / 45

29. કયા પરિબળોને લીધે માછલીઓ અને દેડકાઓ સેંકડો અંડકોષો મૂકતા હોવા છતાં પણ તમામ અંડકોષો ફલિત થઇ શકતા નથી?

30 / 45

30. શુક્રકોષમાં પૂંછડી શું કાર્ય કરે છે?

31 / 45

31. અંડપિંડમાં ઉત્પન્ન થતા માદાજનન કોષને શું કહે છે?

32 / 45

32. માદાના શરીરની બહાર થતા ફલનને શું કહે છે?

33 / 45

33. સૌથી નાનો અંડકોષ કયા પ્રાણીનો છે?

34 / 45

34. ટેડપોલ એ કયા પ્રાણીના વિકાસની અવસ્થા છે?

35 / 45

35. કેટલાંક વિશેષ પરિવર્તનોની સાથે ટેડપોલનું પુખ્તમાં રૂપાંતરણ પામવાની ક્રિયાને...........કહે છે?

36 / 45

36. નીચેની આકૃતિ શું દર્શાવે છે?

Picture7

37 / 45

37. નીચેનામાંથી કયું નર પ્રજનન અંગ નથી?

38 / 45

38. નીચે પૈકી સાચું શું છે?

(1) અપત્યપ્રસવી પ્રાણીઓ ઇંડા મૂકે છે.
(2) અપત્યપ્રસવી પ્રાણીઓ બચ્ચાંને જન્મ આપે

39 / 45

39. નીચેનામાંથી કયો સજીવ એકકોષી સજીવ છે?

40 / 45

40. ભ્રૂણનો વિકાસ ક્યાં થાય છે?

41 / 45

41. ક્લોનિંગ પ્રક્રિયામાં કૃત્રિમ રીતે શું ઉત્પન્ન કરી શકાય?

42 / 45

42. દુકાનમાં વેચાતાં ઈંડાં વિશે શું કહી શકાય?

43 / 45

43. સામાન્ય રીતે યુગ્મનજમાં કેટલાં કોષકેન્દ્રો હોય છે?

44 / 45

44. શુક્રકોષ અને અંડકોષના જોડાણને શું કહેવામાં આવે છે?

45 / 45

45. નીચે પૈકી કયો શુક્રકોષનો ભાગ નથી?

Your score is

The average score is 20%

0%

Also Play Quiz :

ધોરણ 8 વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 7 વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz
Std 8 Science Chapter 6 Mcq Quiz Gujarati

This Post Has One Comment

Leave a Reply