Std 9 Social Science Unit 3 Mcq Quiz Gujarati (ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz)

Std 9 Social Science Unit 3 Mcq Quiz Gujarati
Std 9 Social Science Unit 3 Mcq Quiz Gujarati

Std 9 Social Science Unit 3 Mcq Quiz Gujarati, ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz, ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 3 Mcq Online Test, Std 9 Social Science Mcq Quiz, ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન Mcq Quiz, Class 9 ss MCQ Online Test, Std 9 Social Science Chapter 3 Mcq Quiz.

Std 9 Social Science Unit 3 Mcq Quiz Gujarati

ધોરણ :9
વિષય :સામાજિક વિજ્ઞાન
એકમ : 3નૂતન વિશ્વ તરફ પ્રયાણ
MCQ :45
પાસ થવાની ટકાવારી :35%
Std 9 Social Science Unit 3 Mcq Quiz Gujarati
0%
4

Best of Luck

Thank You


Created on By 6efaaf22421bc8768a39281e5bf73f1c?s=32&r=ggkmcqquiz

ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ : 3 MCQ QUIZ

એકમ : 3. નૂતન વિશ્વ તરફ પ્રયાણ

MCQ : 45

1 / 45

1. જાપાનનાં હિરોશિમા અને નાગાસાકી શહેરો પર કયા દેશે અણુબૉમ્બ ફેંક્યા?

2 / 45

2. નીચેનામાંથી સાચું વિધાન શોધો.

3 / 45

3. અમેરિકાએ દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન જાપાનનાં ક્યાં શહેરો પર અણુબૉમ્બ ફેક્યા હતા?

4 / 45

4. જર્મન પ્રજા હિટલરને………………માનતી હતી.

5 / 45

5. નાઝી પક્ષની વિચારસરણીમાં રાષ્ટ્રવાદ અને………………નો સમન્વય હતો.

6 / 45

6. વિશ્વના માનવીઓનું સ્વાસ્થ્ય સુધારણાનું કાર્ય કોણ કરે છે?

7 / 45

7. વિશાળ જર્મન રાષ્ટ્રનું સર્જન કોણે કર્યું?

8 / 45

8. નીચેના બનાવોને સમયાનુસાર યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો.

(A) જાપાને મંચુરિયા કબજે કરીને ત્યાં મધુકો સરકાર સ્થાપી.

(B) ઍડોલ્ફ હિટલર 'રાષ્ટ્રીય સમાજવાદી જર્મન કામદાર પક્ષ’ માં જોડાયો.

(C) મુસોલિનીએ અલ્બેનિયા, એબિસિનિયા અને ફ્યુમ બંદર જીતી લીધાં.

(D) જાપાને રાષ્ટ્રસંઘનો ત્યાગ કર્યો.

9 / 45

9. બાજુમાં આપેલ પ્રતીક સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની કઈ સંસ્થાનું છે?

Picture3

10 / 45

10. સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની કઈ સમિતિને ઈકોસોક (Ecosoc) પણ કહે છે?

11 / 45

11. ફાસિસ્ટ પક્ષનું પ્રતીક……………હતું.

12 / 45

12. જાપાનની.................પ્રવૃત્તિઓને પશ્ચિમના દેશો રોકી શક્યા નહિ.

13 / 45

13. સંયુક્ત રાષ્ટ્રોનું સૌથી મોટું અંગ કયું છે?

14 / 45

14. નાઝી પક્ષના સૈનિકો……………….રંગનો લશ્કરી પોશાક પહેરતા હતા.

15 / 45

15. દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી વિશ્વ..................અને................એમ બે મહાસત્તાઓમાં વહેંચાઈ ગયું.

16 / 45

16. જર્મન પ્રજા હિટલરને શું માનતી હતી?

17 / 45

17. જે સંકટે વિશ્વભરની આર્થિક સ્થિતિને ડામાડોળ કરી મૂકી હતી, તે ‘વૉલ સ્ટ્રીટ' સંકટ ક્યારે આવ્યું હતું.

18 / 45

18. ફાસિસ્ટ પક્ષનું પ્રતીક……………હતું.

19 / 45

19. સંયુક્ત રાષ્ટ્રોનું મુખ્ય કાર્યાલય યૂ.એસ.એ.ના…………………શહેર ખાતે આવેલું છે.

20 / 45

20. દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન………………….જાપાનનાં હિરોશીમાં અને નાગાસાકી શહેરો પર અણુબૉમ્બ ફેંક્યા.

21 / 45

21. બાજુમાં આપેલ પ્રતીક સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની કઈ સંસ્થાનું છે?

Picture2

22 / 45

22. બાજુમાં આપેલ પ્રતીક કઈ સંસ્થાનું છે?

Picture1 2

23 / 45

23. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધને અંતે થયેલી.................ની સંધિમાં જ દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધનાં બી વવાયાં હતાં.

24 / 45

24. …………………. સંયુક્ત રાષ્ટ્રો(UN)નું સૌથી મોટું અંગ છે.

25 / 45

25. વિશ્વભરમાં દર વર્ષે ક્યા દિવસને ‘યુ.એન. દિવસ' તરીકે ઊજવવામાં આવે છે?

26 / 45

26. મુસોલિનીનો મુદ્રાલેખ શો હતો?

27 / 45

27. …………………ના નેતૃત્વ નીચે ચીનમાં સામ્યવાદી સરકારની સ્થાપના થઈ.

28 / 45

28. સંયુક્ત રાષ્ટ્રો (UN) નું મુખ્ય કાર્યાલય ક્યાં આવેલું છે?

29 / 45

29. ઈટાલીમાં ફાસિસ્ટ પક્ષની સ્થાપના કોણે કરી?

30 / 45

30. બાજુમાં આપેલ રાષ્ટ્રધ્વજ કોનો છે?

31 / 45

31. ઇટાલીએ જર્મની અને જાપાનના સહયોગથી....................ધરીની રચના કરી.

32 / 45

32. સંયુક્ત રાષ્ટ્રોનું સૌથી મહત્ત્વનું અંગ ક્યું છે?

33 / 45

33. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પછી જર્મનીને યુરોપની મહાસત્તા કોણે બનાવી હતી?

34 / 45

34. નીચેના બનાવોને સમયાનુસાર યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો.

(A) હિટલરે લિથુઆનિયાના મેમેલ (Mamal) બંદર, કબજે કર્યું.

(B) જર્મનીએ પોલૅન્ડ પર આક્રમણ કર્યું.

(C) હિટલરની જર્મન સેનાએ ઑસ્ટ્રિયામાં પ્રવેશ કર્યો.

(D) ‘વૉલ સ્ટ્રીટ’ સંકટે વિશ્વભરની આર્થિક સ્થિતિને ડામાડોળ કરી મૂકી.

35 / 45

35. નાઝી પક્ષનો સૈનિક ખભા પર લાલ રંગનું કયું ચિહન ધારણ કરતો?

36 / 45

36. જર્મનીના સરમુખત્યાર....................વર્સેલ્સની સંધિને ‘કાગળનું ચીંથરું’ કહીને ફગાવી દેવાની હાકલ કરી.

37 / 45

37. કોની સામ્રાજ્યવાદી નીતિ દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ માટે જવાબદારી હતી?

38 / 45

38. નીચેના બનાવોને સમયાનુસાર યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો.

(A) જાપાને શરણાગતિ સ્વીકારતાં દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધનો અંત આવ્યો.

(B) વૉશિંગ્ટન ખાતે 50 રાષ્ટ્રોના પ્રતિનિધિઓએ સંયુક્ત રાષ્ટ્રોનું ખતપત્ર તૈયાર કર્યું.

(C) માઓ-ત્સે-તુંગે ચીનમાં સામ્યવાદી સરકારની સ્થાપના કરી.

(D) સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની સ્થાપના કરવામાં આવી.

 

39 / 45

39. બાજુમાં આપેલ પ્રતીક સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની કઈ સંસ્થાનો બેઠકખંડ છે?

Picture4

40 / 45

40. નીચેનામાંથી કયા રાષ્ટ્રે 'વીટો' (Veto) – નિષેધાધિકારનો વધુ વખત ઉપયોગ કર્યો છે?

41 / 45

41. આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલતનું કાયમી મથક ક્યાં આવેલું છે?

42 / 45

42. ………………….નો દિવસ યુ.એન. ડે (United Nations Day) તરીકે વિશ્વભરમાં ઊજવાય છે.

43 / 45

43. જર્મનીમાં નાઝીવાદનો સ્થાપક કોણ હતો?

44 / 45

44. હિટલરની..................નીતિ દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ માટે જવાબદાર હતી.

45 / 45

45. ફાસિસ્ટ પક્ષનું પ્રતીક કયું હતું?

Your score is

The average score is 39%

0%

Also Play Quiz :

ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz
Std 6 Social Science Unit 3 Mcq Quiz Gujarati

This Post Has One Comment

Leave a Reply