Std 7 Social Science Unit 16 Mcq Quiz Gujarati (ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz)

Std 7 Social Science Unit 16 Mcq Quiz Gujarati
Std 7 Social Science Unit 16 Mcq Quiz Gujarati

Std 7 Social Science Unit 16 Mcq Quiz Gujarati, ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz,ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 16 Mcq Online Test,Std 7 Social Science Mcq Quiz,ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન Mcq Quiz,Class 7 ss MCQ Online Test,Std 7 Social Science Chapter 16 Mcq Quiz.

Std 7 Social Science Unit 16 Mcq Quiz Gujarati

ધોરણ :7
વિષય :સામાજિક વિજ્ઞાન
એકમ : 16રાજ્ય સરકાર
MCQ :50
પાસ થવાની ટકાવારી :35%
Std 7 Social Science Unit 16 Mcq Quiz Gujarati
0%
1

Best of Luck

Thank You


Created on By 6efaaf22421bc8768a39281e5bf73f1c?s=32&r=ggkmcqquiz

ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ : 16 MCQ QUIZ

એકમ : 16. રાજ્ય સરકાર

MCQ : 50

1 / 50

1. રાજ્યની ધારાસભાનું નીચલું ગૃહ કયા નામે ઓળખાય છે?

2 / 50

2. રાષ્ટ્રની સરકાર ક્યા નામે ઓળખાય છે?

3 / 50

3. રાષ્ટ્ર કક્ષાએ દેશનો વહીવટ કરતી સરકાર ક્યા નામે ઓળખાય છે?

4 / 50

4. ગુજરાત વિધાનસભાનું ભવન ક્યાં આવેલું છે?

5 / 50

5. પર્યાવરણના જતનના કાર્યક્રમોનું આયોજન અને સંચાલન કોણ કરે છે?

6 / 50

6. વિધાનસભાના સભ્યો કોના માધ્યમથી મંત્રીઓને કે મુખ્યમંત્રીને પ્રશ્નો પૂછી શકે છે?

7 / 50

7. નીચેના પૈકી કયા રાજ્યમાં ધારાસભાનાં બે ગૃહો અસ્તિત્વમાં છે?

8 / 50

8. કેટલી ઉંમરનો ભારતનો નાગરિક રાજ્યપાલના હોદા માટે લાયક ગણાય છે?

9 / 50

9. કઈ અદાલત નઝીરી અદાલત (Court of Records) તરીકે ફરજ બજાવે છે?

10 / 50

10. નીચેના પૈકી કયા રાજ્યમાં ધારાસભાનાં બે ગૃહો અસ્તિત્વમાં છે?

11 / 50

11. વિધાનસભામાં પસાર કરેલ ખરડાને કાયદાનું સ્વરૂપ કોણ આપે છે?

12 / 50

12. રાજ્યના મંત્રીમંડળની બેઠકો કોણ બોલાવે છે?

13 / 50

13. રાજ્યની વિધાનસભા બીજા ક્યા નામથી ઓળખાય છે?

14 / 50

14. રાજ્યપાલની નિમણુક કોણ કરે છે?

15 / 50

15. નીચેના પૈકી કયા રાજ્યમાં વિધાનપરિષદ છે?

16 / 50

16. રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપ્રમુખના શાસન દરમિયાન રાજ્યનો વહીવટ કોણ સંભાળે છે?

17 / 50

17. વિધાનપરિષદનો દરેક સભ્ય કેટલાં વર્ષની મુદત માટે ચૂંટાય છે?

18 / 50

18. વિધાનસભાની મુદત કેટલાં વર્ષની છે?

19 / 50

19. નીચેના પૈકી ક્યા રાજ્યમાં વિધાનપરિષદ નથી?

20 / 50

20. નીચેના પૈકી કયા રાજ્યમાં ધારાસભાનાં બે ગૃહો અસ્તિત્વમાં છે?

21 / 50

21. નીચેના પૈકી કયા રાજ્યમાં ધારાસભાનાં બે ગૃહો અસ્તિત્વમાં છે?

22 / 50

22. રાજ્યની વડી અદાલતના ન્યાયાધીશોની નિમણુક કોણ કરે છે?

23 / 50

23. રાજ્યની ધારાસભાનું ઉપલું ગૃહ કયા નામે ઓળખાય છે?

24 / 50

24. આયુષ્માન ભારત યોજના – 2018 નું આયોજન અને સંચાલન કોણ કરે છે?

25 / 50

25. સરકારનું કયું અંગ કાયદાનો ભંગ કરનારને સજા કરવાનું કાર્ય કરે છે?

26 / 50

26. પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજનાનું આયોજન અને સંચાલન કોણ કરે છે?

27 / 50

27. રાજ્યના મુખ્યમંત્રીની નિમણૂક કોણ કરે છે?

28 / 50

28. રાજ્યના બંધારણીય વડા કોણ છે?

29 / 50

29. સરકારનું કયું અંગ કાયદાઓનો અમલ કરાવવાનું કાર્ય કરે છે?

30 / 50

30. રાજ્યના મંત્રીમંડળની પુનર્ર્ચના કોણ કરે છે?

31 / 50

31. રાષ્ટ્રીય પરિવાર યોજનાનું આયોજન અને સંચાલન કોણ કરે છે?

32 / 50

32. MLA બનવા તમારી ઉંમર કેટલી હોવી જોઈએ?

33 / 50

33. ગુજરાતની વડી અદાલત ક્યા શહેરમાં આવેલી છે?

34 / 50

34. શહેરી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સરકાર કઈ છે?

35 / 50

35. ગુજરાત રાજ્યની વિધાનસભાની કુલ બેઠકો કેટલી છે?

36 / 50

36. કેન્દ્ર અને રાજ્યોને સોંપાયેલાં કાર્યો અને સત્તાઓનું વિભાજન કેટલી યાદીમાં કરવામાં આવ્યું છે?

37 / 50

37. મમતા સખી યોજનાનું આયોજન અને સંચાલન કોણ કરે છે?

38 / 50

38. જનની સુરક્ષા યોજનાનું આયોજન અને સંચાલન કોણ કરે છે?

39 / 50

39. રાજ્યની કારોબારીના વડા કોણ છે?

40 / 50

40. નીચેના પૈકી કયા રાજ્યમાં વિધાનપરિષદ નથી?

41 / 50

41. ગુજરાતમાં વડી અદાલતની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી?

42 / 50

42. વિધાનસભાના સભ્ય બનવા માટે ઉમેદવારની વયમર્યાદા કેટલાં વર્ષની નક્કી થઈ છે?

43 / 50

43. સરકારનું કયું અંગ કાયદા ઘડવાનું કાર્ય કરે છે?

44 / 50

44. નીચેના પૈકી કયા રાજ્યમાં ધારાસભાનાં બે ગૃહો અસ્તિત્વમાં છે?

45 / 50

45. વિધાનપરિષદના સભ્ય બનવા માટે ઉમેદવારની વયમર્યાદા કેટલાં વર્ષની નક્કી થઈ છે?

46 / 50

46. કોની ભલામણથી રાષ્ટ્રપ્રમુખ રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપ્રમુખ શાસન લાદે છે?

47 / 50

47. ખિલખિલાટ ડ્રૉપબેંક યોજનાનું આયોજન અને સંચાલન કોણ કરે છે?

48 / 50

48. નીચેના પૈકી કયા રાજ્યમાં ધારાસભાનાં બે ગૃહો અસ્તિત્વમાં છે?

49 / 50

49. ભારતમાં કેટલાં રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો છે?

50 / 50

50. નીચેના પૈકી કયા રાજ્યમાં વિધાનપરિષદ નથી?

Your score is

The average score is 57%

0%

Also Play Quiz :

ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 7 વિજ્ઞાન Quiz
જનરલ નોલેજ Quiz
Std 7 Social Science Unit 16 Mcq Quiz Gujarati

This Post Has One Comment

Leave a Reply