Std 9 Social Science Unit 7 Mcq Quiz Gujarati (ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz)

Std 9 Social Science Unit 7 Mcq Quiz Gujarati
Std 9 Social Science Unit 7 Mcq Quiz Gujarati

Std 9 Social Science Unit 7 Mcq Quiz Gujarati, ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz, ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 7 Mcq Online Test, Std 9 Social Science Mcq Quiz, ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન Mcq Quiz, Class 9 ss MCQ Online Test, Std 9 Social Science Chapter 7 Mcq Quiz.

Std 9 Social Science Unit 7 Mcq Quiz Gujarati

ધોરણ :9
વિષય :સામાજિક વિજ્ઞાન
એકમ : 7સ્વાતંત્ર્યોત્તર ભારત
MCQ :65
પાસ થવાની ટકાવારી :35%
Std 9 Social Science Unit 7 Mcq Quiz Gujarati
0%
5

Best of Luck

Thank You


Created on By 6efaaf22421bc8768a39281e5bf73f1c?s=32&r=ggkmcqquiz

ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ : 7 MCQ QUIZ

એકમ : 7. સ્વાતંત્ર્યોત્તર ભારત

MCQ : 65

1 / 65

1. ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની કઈ છે?

2 / 65

2. સ્વતંત્રતા મળ્યા બાદ ભારતના તત્કાલીન ગૃહપ્રધાન તરીકે કોની નિમણૂક થઈ હતી?

3 / 65

3. રાજ્યોની પુનર્રચનાના કાયદા મુજબ કેટલાં રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની રચના કરવામાં આવી?

4 / 65

4. આરઝી હકૂમત'ની સ્થાપના કોણે કરી?

5 / 65

5. આજે ભારતીય સંઘ (ઈ. સ. 2016) માં.................રાજ્યો છે.

6 / 65

6. ગોવાનું મુખ્ય મથક....................છે.

7 / 65

7. નીચેના બનાવોને સમયાનુસાર યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો.

(A) ભારતના રાજ્યબંધારણનો અમલ શરૂ થયો.

(B) આંધ્ર પ્રદેશમાંથી તેલંગણાની અલગ રાજ્ય તરીકે રચના થઈ.

(C) ગોવા, દીવ, દમણ, દાદરા-નગરહવેલીને ભારતીય સંઘમાં જોડી દેવામાં આવ્યાં.

(D) બિહારમાંથી ઝારખંડ રાજ્યની રચના કરવામાં આવી.

8 / 65

8. પુડુચેરીમાં લોકોએ ફ્રેંચ સરકારને શેનું એલાન આપ્યું?

9 / 65

9. ભારતમાં ભાષાવાદે..............ને ઉત્તેજન આપ્યું છે.

10 / 65

10. આઝદીના દિવસે જ જુનાગઢના નવાબે.................સાથે જોડાણ કર્યું.

11 / 65

11. ઉત્તરાખંડની રાજધાની..............છે.

12 / 65

12. દાદરા-નગરહવેલીનું મુખ્ય મથક કયું છે?

13 / 65

13. નીચેના બનાવોને સમયાનુસાર યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો.

(A) ગુજરાત રાજ્યની રચના કરવામાં આવી.

(B) મધ્ય પ્રદેશમાંથી છત્તીસગઢ રાજ્યની રચના કરવામાં આવી.

(C) જવાહરલાલ નેહરુએ સંસદમાં ‘રાજ્ય પુનર્રચનાપંચ' નીમવાની જાહેરાત કરી.

(D) ભારતે અવકાશમાં આર્યભટ્ટ નામનો ઉપગ્રહ છોડ્યો.

14 / 65

14. ગોવા, દીવ અને દમણમાં પોર્ટુગીઝ સરકાર દ્વારા અત્યાચાર થતાં................માં સત્યાગ્રહીઓ શહીદ થયા.

15 / 65

15. સંયુક્ત રાષ્ટ્રોએ કયા દિવસને વિશ્વ-યોગદિન તરીકે ઊજવવાનો નિર્ણય કર્યો છે?

16 / 65

16. નીચેનામાંથી કયું રાજ્ય ભારતીય સંઘમાં 29 રાજ્યોમાંનું એક નથી?

17 / 65

17. ગોવાનું મુખ્ય મથક કયું છે?

18 / 65

18. જૂનાગઢના નવાબે કોને જોડાણખત લખી આપ્યું?

19 / 65

19. ભારતે અવકાશમાં ઉપગ્રહો છોડવા માટે વિશિષ્ટ પ્રકારનાં.................વિકસાવ્યાં છે.

20 / 65

20. ઉઘોગો, ઊર્જા, કૃષિ, આરોગ્ય વગેરે ક્ષેત્રોમાં કઈ ટેકનોલૉજીનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે?

21 / 65

21. આંધ્ર પ્રદેશમાંથી....................રાજયની રચના થઈ.

22 / 65

22. નીચેનાંમાંથી કયાં બે રાજ્યો ‘સેવન સિસ્ટર્સમાંનાં રાજ્યો નથી?

23 / 65

23. બ્રિટીશરોનો મુખ્ય હેતુ ભારતનું.....................કરવાનો હતો.

24 / 65

24. હાલ (ઈ.સ. 2016) ભારતીય સંધમાં કેટલાં રાજ્યો અસ્તિત્વમાં છે?

25 / 65

25. ભારતની ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં રચાયેલાં સાતેય રાજ્યોને……………….તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

26 / 65

26. ગુજરાત રાજ્યની રચના ક્યારે કરવામાં આવી?

27 / 65

27. પાકિસ્તાને કબજે કરેલો કશ્મીરનો ભાગ પાછો મેળવવા ભારત સરકારે કોની સમક્ષ ફરિયાદ કરી?

28 / 65

28. દમણ અને દીવનું મુખ્ય મથક કયું છે?

29 / 65

29. ઈ. સ. 2000માં મધ્ય પ્રદેશમાંથી કયા નવા રાજ્યની રચના કરવામાં આવી?

30 / 65

30. .................સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના સચિવ હતા.

31 / 65

31. .………………ના રોજ ગુજરાત રાજ્યની રચના કરવામાં આવી.

32 / 65

32. ઈ. સ. 1956માં.................રાજ્યને આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્યમાં સમાવવામાં આવ્યું.

33 / 65

33. સ્વતંત્રતા મળ્યા બાદ ભારતના તત્કાલીન ગૃહપ્રધાન તરીકે કોની નિમણૂક થઈ હતી?

34 / 65

34. ભારતે રાજસ્થાનમાં કયા સ્થળે સફળ પરમાણુ અખતરા કર્યા હતા?

35 / 65

35. ભારત સ્વતંત્ર બન્યા પછી (દેશના) સામાજિક અને આર્થિક વિકાસ માટે કયા પંચની રચના કરી?

36 / 65

36. નીચેનામાંથી કયો પ્રદેશ કેન્દ્રશાસિત નથી?

37 / 65

37. આઝાદી મળી એ સમયે કશ્મીરના મહારાજા.................હતા.

38 / 65

38. આંધ્ર પ્રદેશનો કયો વિસ્તાર આર્થિક દૃષ્ટિએ પછાત છે?

39 / 65

39. ભારતે અંતરિક્ષમાં............... , .............. અને ............. નામના (દૂરસંચાર) ઉપગ્રહો છોડ્યા છે.

40 / 65

40. ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપ્રમુખ................મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા.

41 / 65

41. ઈ. સ. 2014માં આંધ્ર પ્રદેશમાંથી કયું રાજ્ય અલગ પડ્યું?

42 / 65

42. ઝારખંડ રાજ્ય ક્યા રાજ્યમાંથી અલગ પડ્યું?

43 / 65

43. રાજ્ય પુનર્રચનાપંચના અધ્યક્ષ (ચરમૅન)....................હતા.

44 / 65

44. મુંબઈમાં જુનાગઢના નાગરિકોએ……………….ની સ્થાપના કરી.

45 / 65

45. ભારતની ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં રચાયેલાં રાજ્યોને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે?

46 / 65

46. નીચેના બનાવોને સમયાનુસાર યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો.

(A) ભારત સરકારે ‘પોલીસ પગલું’ ભરીને હૈદરાબાદને ભારતીય સંધમાં જોડી દીધું.

(B) બ્રિટિશ પાર્લમેન્ટે હિંદ સ્વાતંત્ર્યધારો પસાર કર્યો.

(C) યમનમાં લોકોએ મુક્તિસેના રચી તેનો વહીવટ પોતાના હસ્તક લઈ લીધો.

(D) હૈદરાબાદ રાજ્યને આંધ્ર પ્રદેશમાં સમાવી લેવામાં આવ્યું.

47 / 65

47. ભારત સરકારે જૂનાગઢને ભારતસંઘ સાથે કેવી રીતે જોડી દીધું?

48 / 65

48. પાકિસ્તાને ભારતના કયા દેશી રાજ્યને પોતાની સાથેના જોડાણની અનુમતિ આપી દીધી?

49 / 65

49. ઈ. સ. 2002માં ઉત્તર પ્રદેશમાંથી કયા નવા રાજ્યની રચના કરવામાં આવી?

50 / 65

50. રાજકીય પક્ષો અને સત્યાગ્રહીઓએ ગોવાને પોર્ટુગીઝોથી મુક્ત કરવા શું કર્યું?

51 / 65

51. મહારાષ્ટ્રમાંથી કયા અલગ રાજ્યની માગણી ચાલુ છે?

52 / 65

52. જૂનાગઢના નાગરિકોએ કયા શહેરમાં આરઝી હકૂમતની સ્થાપના કરી?

53 / 65

53. ઈ. સ. 1975માં ભારતે અવકાશમાં કયો ઉપગ્રહ છોડયો હતો?

54 / 65

54. ……………….માં બોડો જાતિના લોકો અલગ પ્રદેશ માટે ઉગ્ર આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે.

55 / 65

55. ભારતમાં મેટ્રો રેલવેના પ્રોજેક્ટને કોણે સફળ બનાવ્યો છે?

56 / 65

56. હૈદરાબાદને ભારતીય સંઘ સાથે વિલીનીકરણ કરવામાં સરદાર પટેલની સાથે કોણે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી?

57 / 65

57. કર્ણાટકની રાજધાની કઈ છે?

58 / 65

58. ઈ. સ. 2000માં બિહારમાંથી કયા નવા રાજ્યની રચના કરવામાં આવી?

59 / 65

59. ગુજરાત રાજ્યનો સ્થાપનાદિન ક્યો છે?

60 / 65

60. રાજ્ય પુનર્રચનાપંચના અધ્યક્ષ' (ચૅરમૅન) કોણ હતા?

61 / 65

61. ભારત આઝાદ થયું ત્યારે કશ્મીરના રાજા કોણ હતા?

62 / 65

62. પાકિસ્તાને કબજે કરેલો કશ્મીરનો ભાગ પાછો મેળવવા ભારત સરકારે કોની સમક્ષ ફરિયાદ કરી?

63 / 65

63. છેલ્લા પાંચ દાયકામાં ભારતે કયા ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર વિકાસ સાધ્યો છે?

64 / 65

64. ઉત્તરાખંડની રાજધાની કઈ છે?

65 / 65

65. ભારત સરકારે ગોવામાં જનરલ ચૌધરીના નેતૃત્વ નીચે શું કર્યું?

Your score is

The average score is 71%

0%

Also Play Quiz :

ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz
ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન Quiz
Std 9 Social Science Unit 7 Mcq Quiz Gujarati

This Post Has One Comment

Leave a Reply